Regionális Turisztikai Termékterv

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Telephelye egy magyar-horvát konzorcium vezető partnereként 2009-ben egy pályázatot nyújtott be a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program „Fenntartható turizmus a Mura-Dráva-Duna folyóterületen” témakörében.

Érintettek Kérdőíve

Tisztelt Érintett! 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=47328&lang=hu
A fenti linken található kérdőív kitöltésével hozzájárul kutatásunkhoz,

GIS 2.1.

Péter uploaded the Corine for HR an HU as well.

Meghívó: Finanszírozási lehetőségek magyar-horvát határon átnyúló turisztikai projektekre

A „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program”-ot 2008. március 18-án hagyta jóvá az Európai Bizottság. Ennek keretében mintegy 19.307.299 euró pályázható a 2007-2013-as időszak első három évében. A lehetséges pályázók számára a program széleskörű lehetőségeket kínál két prioritási tengely mentén: Fenntartható Környezet és Turisztika (1. prioritás), valamint Együttműködő Gazdaságok és Humánerőforrás fejlesztés (2. prioritás). Az 1-es prioritás a Mura-Dráva-Duna régió fenntartható turisztikai fejlesztését hangsúlyozza. Ennek a prioritásnak az első projektje egy közös átfogó terv elkészítését célozza meg: a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Regionális Turisztikai Terméktervét.

A “Regionális Turisztikai Termékterv” projekt 2010. március 9-én indult. A fő célkitűzése egy olyan stratégia megalkotása, amely a jövőbeni turisztikai és kulturális fejlesztési projektek irányait határozza meg. Ezt a terméktervet kell alapul vennie minden olyan jövőbeni projektnek, amelyet a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programból kívánnak a pályázók megfinanszíroztatni. Csak azok a fejlesztési elképzelések kaphatnak pénzügyi támogatást, amelyek összhangban vannak a termékterv releváns részeivel.

Annak érdekében, hogy első kézből tájékoztassuk Önt, egy nyitó konferenciát szervezünk a zágrábi CROTOUR Nemzetközi Turisztikai Szakkiállítás keretén belül.

Tartalom átvétel