A projekt területi lehatárolása

A Program támogatásra jogosult területe Magyarország dél-nyugati, valamint Horvátország észak-keleti határán fekszik. A
két országot a közös határvonal legnagyobb részén a Dráva folyó választja el egymástól.
 
A horvát oldalon a határ menti megyéken túlmenően – ezek Međimurska (Muraköz), Koprivničko-križevačka (Kapronca-
Körös), Virovitičko-podravska (Verőce-Drávamente) és Osječko-baranjska (Eszék-Baranya) – további négy megye részt vesz
jelen Programban mint úgynevezett kapcsolódó régiók, amelyek Varaždinska (Varasd), Bjelovarsko-bilogorska (Belovár-Bilogora),
Požeško-slavonska (Pozsega-Szlavon) és Vukovarsko-srijemska (Vukovár-Szerémség).

Magyarországon a támogatásra jogosult területet Zala, Somogy és Baranya NUTS III szintű megyék alkotják. A magyar és horvát
megyékkel a támogatásra jogosult terület kiterjedése összesen 31 028 km2.

Földrajzilag a feladatok hatáskörét – a pályázat feltételeivel összhangban – 3 fő területre kellett osztanunk:
» „A zóna”: A teljes HU-HR IPA Programterület
» „B zóna”: A Mura-Dráva-Duna folyók vonalától számított 40-40 km-es sáv a folyók horvát és magyar oldalán.
» „C zóna”: A Mura-Dráva-Duna folyók vonalától számított 5-5 km-es sáv a folyók horvát és magyar oldalán.

<<< Főbb irányelvek

Modul >>>