Főbb irányelvek

A Regionális Turisztikai Termékterv elkészítéséhez egy útmutatót szolgáltatott a pályázatot kiíró Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Közös Technikai Titkársága. A pályázati kiíráshoz mellékelt „Technikai Specifikációk” dokumentum részletesen taglalta az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges módszertant. Szakértőink az ebben a dokumentumban leírtaknak megfelelően végezték el feladataikat. A Technikai Specifikációban megjelölt főbb irányelvek a következőek voltak:
» Már meglévő és tervezett turisztikai fejlesztési terveket és koncepciókat kell felkutatni és értékelni;
» A kutatások során primer és szekunder adatfelvételt egyaránt szükséges alkalmazni;
» Érintettek bevonása az előkészítő munkálatokba.

<<< A project célja

A project területi lehatárolása >>>