Záró gondolatok

Bízunk benne, hogy projektünk eredményeképpen a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében olyan turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek hosszú távon is
a régió turisztikai fejlesztéseit szolgálják, és ezáltal hozzájárulnak a Program fő célkitűzéséhez:

A magyar-horvát határrégió egy „A közös örökség sikeresen együttműködő térsége” legyen,
ahol az élénk és fenntartható ökológiai turizmus a határrégió településein élők fontos bevételi
forrása; a természeti és kulturális értékeket helyesen azonosítják be, és tudatosan,
fenntartható módon óvják meg és hasznosítják őket.

Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget, javaslatokat és kritikai észrevételeket valamennyi
érintett és együttműködő partnerünknek, aki közvetlen vagy közvetett módon részt vett
a projekt kidolgozásában.

A projekt zárókonferenciájára 2011. március 8-án került sor a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán.
A konferencián résztvevők a regisztációt követően előadások sorozatán vettek részt, a projektben
érintett horvát és magyar kollégák előadásában.

A projekt zárókonferenciájának előadásai hamarosan itt is megtalálhatóak lesznek!