3-as modul

Marketing stratégia

A marketingstratégia modulon belül 8 fő tevékenységen keresztül dolgoztuk ki a Regionális Turisztikai
Termékterv marketinges fejezeteit:

3a) Az átfogó turisztikai koncepció összefoglalása
Az első rész, a megadott technikai specifikációnak megfelelően az Átfogó turisztikai koncepcióról
egy összegzés készítése.

3b) Piacelemzés
Az elemzés a keresleti oldal szükségleteit kutatva határozta meg a lehetséges célcsoportokat
a „B” és „C” zónára vonatkozóan. Az általános keresletelemzést egy versenytárselemzés követte,
amely kiemelten kezelte a vízi- és ökoturizmussal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó
versenytársakat.

A piacelemzés további részeként a piac szegmentálása következett, majd az egyes célcsoportok
és azok preferenciáinak meghatározása. Az előzőekben taglalt tevékenységekre építve a
termék pozícionálásával zártuk a munkánkat a 3b tevékenységen belül.

3c) Termékstratégia
A 2-es modul keretén belül elkészült elemzésekre támaszkodva a kínálati oldal elemzése,
ezen belül is a:
» I) a régió létező turisztikai attrakcióinak és egyéb természeti és kulturális látnivalóinak;
» II) valamint a rendelkezésre álló turisztikai infrastruktúra értékelése;
» III) a „B” és „C” zónákra vonatkozóan egy SWOT elemzés készítése volt a 3c tevékenységen belül az első feladatunk.

3d) Turisztikai szubrégiós stratégiák
A feladat itt az előző lépésben kijelölésre javasolt turisztikai szubrégiók stratégiáira javaslat
megfogalmazása, amely a következő elemeket tartalmazza:
» I) SWOT elemzése, termékportfólió;
» II) szubrégiók összehasonlítása;
» III) javaslatok a szubrégiók fejlesztési irányvonalaira.

3e) Marketing kommunikációs és promóciós terv
A tevékenység célja egy olyan koncepció összeállítása volt, amely hatékony eszközt nyújt
a régióban fejlesztett turisztikai termékek és szolgáltatások népszerűsítésére a belföldi és
nemzetközi piacokon egyaránt. Fontos, hogy a régió egésze és az egyes szubrégiók mint külön
„termékek” is rendelkezzenek személyre szabott kommunikáció és promóciós tervvel.
A feladat keretében elkészült terv olyan eszközöket és programokat foglal magába,
amelyek jól alkalmazhatóak a fentebb leírt célok elérésére.

3f) Útmutató az arculati kézikönyvhöz
A tevékenység keretében egy olyan útmutató került összeállításra, amely részletesen felsorolja
és hasznos tanácsokkal látja el a régió illetve a szubrégiók arculati kézikönyvének kidolgozásához a későbbiekben megbízandó tervező grafikusokat, reklámszakembereket. Az arculati elemek megfogalmazásához és kitalálásához
szükséges információkon túl az útmutató tartalmazza azoknak az eszközöknek a részletes listáját,
amelyekre a térség önálló arculatának kidolgozásához szükség van.
Az útmutató kapcsolódik az előző tevékenység keretében kidolgozott marketing kommunikációs
és promóciós stratégiához.

3g) Befektetés-ösztönző eszközök
Elkészítettünk egy leírást a befektetés-ösztönzés keretfeltételeiről a horvát és a magyar oldalra
vonatkozóan. A régió érintetteivel egyeztetve egy listát állítottunk össze azokról a
befektetés-ösztönzési eszközökről, amelyek a turisztikai fejlesztéseket szolgálhatják.
Pénzügyi eszközök, hitelek, adókedvezmények és egyéb, indirekt befektetés-ösztönző eszközök
találhatóak ebben a listában.

3h) Turisztikai információs rendszer terv
A cél itt egy olyan terv összeállítása volt, amely tartalmazza egyrészt a turistákat tájékoztató
és irányító külső turisztikai információs eszközöket (irányító táblák, információs pontok, stb.),
másrészt egy elektronikus látogató menedzsment programot, amely információs eszközként is
működik és magába foglal egy online regisztrációs rendszert is.
A rendszer a  „B” és „C” zónákra lett tervezve.

<<< 2-es modul

4-7-es modulok >>>