Meghívó: Finanszírozási lehetőségek magyar-horvát határon átnyúló turisztikai projektekre

A „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program”-ot 2008. március 18-án hagyta jóvá az Európai Bizottság. Ennek keretében mintegy 19.307.299 euró pályázható a 2007-2013-as időszak első három évében. A lehetséges pályázók számára a program széleskörű lehetőségeket kínál két prioritási tengely mentén: Fenntartható Környezet és Turisztika (1. prioritás), valamint Együttműködő Gazdaságok és Humánerőforrás fejlesztés (2. prioritás). Az 1-es prioritás a Mura-Dráva-Duna régió fenntartható turisztikai fejlesztését hangsúlyozza. Ennek a prioritásnak az első projektje egy közös átfogó terv elkészítését célozza meg: a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Regionális Turisztikai Terméktervét.

A “Regionális Turisztikai Termékterv” projekt 2010. március 9-én indult. A fő célkitűzése egy olyan stratégia megalkotása, amely a jövőbeni turisztikai és kulturális fejlesztési projektek irányait határozza meg. Ezt a terméktervet kell alapul vennie minden olyan jövőbeni projektnek, amelyet a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programból kívánnak a pályázók megfinanszíroztatni. Csak azok a fejlesztési elképzelések kaphatnak pénzügyi támogatást, amelyek összhangban vannak a termékterv releváns részeivel.

Annak érdekében, hogy első kézből tájékoztassuk Önt, egy nyitó konferenciát szervezünk a zágrábi CROTOUR Nemzetközi Turisztikai Szakkiállítás keretén belül.

Miért fontos az Ön számára, hogy jelen legyen ezen a rendezvényen?
- Első kézből szerezhet információkat a projekt célkitűzéseiről és akcióiról;
- Személyesen találkozhat a turisztikai terv elkészítésébe bevont kollégáinkkal;
- Kiváló kapcsolatépítési lehetőség: ismerjen meg potenciális partnereket közös, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program turisztikai felhívásaira beadandó pályázataihoz.

 

A nyitó konferencia programja:

Helyszín: CROTOUR ‘10
Zagreb Fair, Avenija Dubrovnik 15, 10 020 Zagreb, Croatia
Brijuni Hall, South entrance of Zagreb Fair, I. Floor

Időpont: 2010. április 16.

14:00 – 14:45 h

- A „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Regionális Turisztikai Termékterv” projekt célkitűzéseinek és akcióinak áttekintése;
- Érintettek bevonása: miért fontos az Ön szervezete számára, hogy aktívan együttműködjön a projekt keretein belül;
- Kapcsolatépítési lehetőség: találjon partnereket közös, a Program turisztikai felhívásaira beadandó pályázataihoz.

A jövőbeni forrásszerzési lehetőségek megismerése mellett a CROTOUR Nemzetközi Turisztikai Expó egy egyedülálló lehetőséget biztosít Önnek az új üzleti partnerek keresésében, meglévőkkel való kapcsolattartásban, a piackutatásban valamint a jövőbeni marketing stratégiájának meghatározásában..

Amennyiben elfogadja meghívásunkat, legkésőbb április 14-ig legyen szíves visszajelezni az ipa@uni-pen.hu e-mail címre, vagy a 93/502-912-es telefonszámra.