ČakRa Kft.

Csáktornya város Fejlesztési Ügynökségét (ČakRa Kft.) 2007. 05. 17-én alapította meg a város non-profit társasságként azzal a céllal, hogy a következő projektek megvalósításában   vegyen részt:

- pénzügyi támogatások megpályázása az EU-s alapokból valamint a nemzeti alapokból,
- Csáktornya város (Muraköz megye) gazdaságának fejlesztése valamint a hazai és a külföldi befektetők vonzása a térségbe,
- a város és a környékén lévő kis és közép vállalkozásoknak szakmai segítség bíztosítása  (beruházási-, megvalósíthatósági  tanulmányok valamint üzleti tervek előkészítése,  piackutatási feladatok elvégzése, marketing és egyéb tanácsadói szolgáltatások nyújtása)
- fejlesztési tervek előkészítése a területen lévő önkormányzatok számára valamint a mezőgazdásági és a turisztikai szektor részére,
- az egész életen át tartó tanulás fejlesztése a város oktatási intézményeinek közreműködésével,
- nyilvánosság tájékoztatása Horvátország EU-s csatlákozási folyamatairól,  a témához kapcsolódó szemináriumok-, szakmai műhelyek-, valamint konferenciák szervezése,
- határon átnyúló együttműködés Szlovéniában, Magyarországon és Ausztriában működő  hasonló profilú intézményekkel (fellesztési ügynökségek, vállalkozói központok, inkubátorházak, ipari parkok, stb.) azzal a céllal, hogy elősegítse az együttműködést a kis és közép vállalkozások, önkormányzatok között, illetve az egyéb kultúra, oktatás, komunális infrastruktúra, környezetvédelem valamint turizmus területén működő intézmények között.

ČakRa eddig is sikeresen készített elő számos projektet visszanemtérítendő támogatások megszerzésére SAPARD, PHARE 2006 és IPA 2007-2013 előcsatlakozási programok keretében. 

ČakRa Kft. aktívan vesz részt az IPA programból finanszirozott projektek előkészítésében és megvalósításában, a következő komponenseken belül: II. komponens – határon átnyúló együttműködés szomszédos országokkal, Szlovéniával és Magyarországgal, IV. komponens – humán erőforrás fejlesztés, illetve V. komponens – vidékfejlesztés (IPARD).
ČakRa Kft. 2009-től vesz részt az IPA program által finanszírozott  öt sikeres projekt megvalósításában (határon átnyúló együttműködés Szlovéniával és Magyarországgal), turisztikai, kulturális, oktatási és környzetvédelmi területen.