Modul

A projekt területi lehatárolása

A Program támogatásra jogosult területe Magyarország dél-nyugati, valamint Horvátország észak-keleti határán fekszik. A
két országot a közös határvonal legnagyobb részén a Dráva folyó választja el egymástól.
 

Főbb irányelvek

A Regionális Turisztikai Termékterv elkészítéséhez egy útmutatót szolgáltatott a pályázatot kiíró Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Közös Technikai Titkársága.

Záró gondolatok

Bízunk benne, hogy projektünk eredményeképpen a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében olyan turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek hosszú távon is
a régió turisztikai fejlesztéseit szolgálják, és ezáltal hozzájárulnak a Program fő célkitűzéséhez:

4-7 modulok

A Program 4 turisztikai terméket kiemelten kezel.
Ezekre 4 modul keretében speciális termékterveket dolgoztunk ki:
» 4-es modul: Kerékpáros turisztikai termékterv
» 5-ös modul: Vízi-turisztikai termékterv

3-as modul

Marketing stratégia

A marketingstratégia modulon belül 8 fő tevékenységen keresztül dolgoztuk ki a Regionális Turisztikai
Termékterv marketinges fejezeteit:

3a) Az átfogó turisztikai koncepció összefoglalása

2-es modul

Adatbázis építés és elemzés

A modulon belül létrehoztunk egy térinformatikai adatbázist, amely lefedi a teljes Programterületet.
Az alaptérképek begyűjtése és harmonizálása után elkészült egy adatbeviteli modul, amely biztosítja a primer és szekunder kutatások során begyűjtött adatok bevitelét a rendszerbe.

1-es modul

A teljes terület átfogó koncepciója

A projekt célja

A projekt átfogó célja egy olyan stratégia kidolgozása, ami a turisztikai és kulturális fejlesztési projektek alapjául szolgál, s a Programhoz kapcsolódó későbbi pályázati kiírások kidolgozását segíti elő.

Tartalom átvétel