REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.
za regionalnu i međunarodnu suradnju

ADRESA I KONTAKT:
Stjepana Radića 4               
31000 Osijek
HRVATSKA
Tel.: +385(0)31 221 840
Fax: +385(0)31 221 841
E-mail: regija@obz.hr

DIREKTOR:  dr.sc.STJEPAN RIBIĆ

OPIS:
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje je poduzeće osnovano od strane lokalne vlasti – Grada Osijeka i regionalne vlasti - Osječko-baranjske županije, s ciljem stvaranja operativnog tijela koji će kroz aktivno djelovanje služiti kao instrument razvoja regije, s posebnim osvrtom na europske integracije i privlačenje stranih investicija.
Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje; razmjena informacija u svrhu regionalnog razvoja; stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža; promocija regije; potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, direktne investicije i joint-venture inicijative; posredovanje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama; privlačenje direktnih stranih investicija (FDI - foreign direct investment); izgrađivanje institucionalnih kapaciteta; tehnička pomoć lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz pretpristupne fondove EU i dr.

Pod direktnom nadležnosti Agencije nalazi se i Predstavništvo Slavonije i Baranje u Bruxellesu (Rue Montoyer 18/b, 1000 Bruxelles), kroz koje je osigurana prisutnost Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije u samom središtu Europske Unije.