Završne misli

Vjerujemo da će ovaj strateški projekt omogućiti realizaciju kvalitetnih razvojnih projekata u području turizma u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, koji će nadalje dugoročno podržati razvoj turizma cijele regije i time pridonijeti ostvarenju glavnog cilja Programa:

da mađarsko-hrvatska prekogranična regija bude „regija uspješne suradnje temeljene na zajedničkom nasljeđu”, gdje je aktivan i održiv turizam važan izvor prihoda stanovnicima pograničnih naselja; gdje se prirodna i kulturna baština pravilno prepoznaje, i profesionalno na održiv način zaštićuje i iskorištava.

Ovim putem željeli bismo zahvaliti na pomoći, prijedlozima i kritikama svim partnerima koji su na izravan ili neizravan način sudjelovali u izradi i provedbi projekta

Pristup svim prezentacija sa završne konferencije projekta biti će osiguran na Internet stranici:  http://rtpp.rkk.hu