Modul 3

Marketinška  strategija

Unutar modula „Marketinška strategija” izdvojili smo 8 glavnih aktivnosti za izradu plana marketinga Regionalnog krovnog plana turizma:

3a) Izrada sažetka Generalnog koncepta razvoja turizma
Prvi dio, prema zadanim tehničkim specifikacijama, bila je priprema sažetka Generalnog koncepta razvoja turizma.

3b) Analiza tržišta
Na strani potražnje, analizom potreba identificirane su moguće ciljane skupine na području zona „B” i „C”. Nakon opće analize
potražnje uslijedila je analiza konkurentnosti, s posebnim fokusom na konkurentnost usluga koje se nude na polju turizma na vodi i ekoturizma. 

Analiza tržišta uključivala je i procjenu segmentacije tržišta, kao i određivanje pojedinih ciljanih skupina i njihovih preferencija. Na
temelju svega navedenog izvršena je procjena problematike pozicioniranja proizvoda, čime su zaključene aktivnosti u okviru modula 3b.

3c) Termékstratégia
A 2-es modul keretén belül elkészült elemzésekre támaszkodva a kínálati oldal elemzése,
ezen belül is a:
» I) a régió létező turisztikai attrakcióinak és egyéb természeti és kulturális látnivalóinak;
» II) valamint a rendelkezésre álló turisztikai infrastruktúra értékelése;
» III) a „B” és „C” zónákra vonatkozóan egy SWOT elemzés készítése volt a 3c tevékenységen belül az első feladatunk.

3c) Strategija proizvoda
Prva aktivnost unutar modula 3c bila je analiza ponude na temelju analize iz modula 2, u čijem okviru smo izvršili 
» I) analizu postojećih turističkih atrakcija i ostalih prirodnih i kulturnih znamenitosti;
» II) vrednovanje postojeće turističke infrastrukture;
» III) SWOT analizu za zone „A”, „B” i „C”.
Nakon toga uslijedilo je određivanje ciljeva za razvoj regionalnog turističkog proizvoda, kao i izrada prijedloga za definiranje turističkih subregija.

3d) Strategije turističkih subregija
Ova aktivnost uključivala je izradu strategija za subregije definirane prema prijedlogu iz prethodne aktivnosti, koje sadržavaju sljedeće elemente:
» I) SWOT analizu, portfelj proizvoda;
» II)  usporedbu subregija;
» III) prijedlog za razvojne smjerove subregija.
Pri definiranju subregija na svakoj strani granice korištena je druga metodologija. Dok je hrvatska strana pratila administrativne granice pri određivanju subregija, na mađarskoj strani ono se baziralo na karakterističnim područjima i geografskim zonama.

3e) Plan promocije i komunikacije
Cilj aktivnosti bilo je razvijanje koncepta koji bi ponudio učinkovit instrument za promociju turističkih proizvoda i usluga iz regije kako na nacionalnim tako i na međunarodnim tržištima. Važno je da regija u cjelini, kao i pojedine subregije kao zasebni „proizvodi” raspolažu po mjeri izrađenim planom komunikacije i promocije. Plan izrađen u okviru ove aktivnosti treba sadržavati sredstva i programe koji su lako primjenjivi i učinkoviti u postizanju navedenih ciljeva.

3f) Smjernice za korporativni identitet
U okviru ove aktivnosti izrađene su smjernice koje sadržavaju detaljne upute i savjete za grafičke i marketinške stručnjake kojima će u budućnosti biti povjerena izrada korporativnog identiteta regije u cjelosti, odnosno pojedinih subregija. Osim informacija potrebnih za osmišljavanje elemenata korporativnog dizajna smjernice sadrže i detaljnu listu instrumenata koji su potrebni za stvaranje jedinstvenog identiteta regije. Smjernice nadopunjuju strategiju promocije i komunikacije koja je izrađena u okviru prethodne aktivnosti.

3g) Mjere za poticanje ulaganja
Izrađen je opis okvirnih uvjeta za poticanje ulaganja na mađarskoj i na hrvatskoj strani. U suradnji s dionicima iz regije sastavljena je lista instrumenata i mjera za poticanje ulaganja koji mogu biti primjenjeni za daljnji razvoj turizma. Financijski instrumenti, krediti, porezne olakšice kao i drugi instrumenti za indirektno privlačenje ulaganja nalaze se na listi.

3h) Plan turističkog informativnog sustava
Cilj ove aktivnosti je izrada smjernica za uspostavu sustava koji će sadržavati vanjske informativne sadržaje za informiranje i usmjeravanje turista (putokazi, info točke, itd.), kao i elektronički sustav upravljanja destinacijom koji će posjetiteljima istovremeno služiti kao informacijsko sredstvo i kao sustav on-line rezervacija. Sustav je planiran za područje zona „B” i „C”.

<<< Modul 2

Modul 4-7 >>>