Modul 1

Generalni koncept razvoja turizma na definiranom području
Generalni koncept za razvoj turizma izrađen je na razini cijelog programskog područja („Zona A”). Na temelju postojećih
nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija za programsko područje određeni su razvojni smjerovi i osnovni pojmovi. Koncept sadrži
analizu i procjenu turističkih atrakcija i potencijala, kao i preporuke za buduće razvojne smjerove. 
 
Modul 2 >>>