Geografsko područje projekta

Područje prihvatljivo za financiranje projekata u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska (Program) uključuje područje uz jugozapadnu granicu Republike Mađarske, odnosno sjeveroistočnu granicu Republike Hrvatske. Najveći dio zajedničkog pograničnog prostora između dvije zemlje razdvaja rijeka Drava.

Na hrvatskoj strani uz pogranične županije (Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Osječkobaranjska), još su četiri županije uključene u Program kao tzv. pridružene regije (Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeškoslavonska i Vukovarsko-srijemska).

Prihvatljivo područje s mađarske strane čine regije NUTS III razine: županije Zala, Somogy i Baranya. Ukupna površina područja prihvatljivih za financiranje s mađarske i hrvatske strane iznosi 31 028 km2.

Geografski gledano – u skladu sa zahtjevima natječaja – provedba
aktivnosti zahtijeva podjelu projektnog područja na tri glavne zone:
» „Zona A”: Cijelo programsko područje IPA HU-HR Programa.
» „Zona B”: Pojas u širini od 40km uz tokove rijeka Mure, Drave i Dunava sa svake strane granice.

<<< Osnovni principi

Moduli >>>