Osnovni principi

Regionalni krovni plan turizma izrađivan je na temelju smjernica koje je sastavilo Zajedničko tehničko tajništvo IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, koje je i raspisalo natječaj za izradu plana. Metodologija za provedbu pojedinih aktivnosti zadana je i detaljno razrađena u dokumentu pod nazivom „Tehnička specifikacija” priloženom natječaju. Naši stručnjaci su aktivnosti provodili u skladu sa smjernicama iz navedenog dokumenta. Osnovni principi istaknuti u „Tehničkoj specifikaciji” su:
» Istraživanje i procjena već postojećih planova i vizija razvoja turizma, kao i onih planiranih;
» Ravnomjerna primjena primarnih i sekundarnih rezultata istraživanja;
» Uključivanje ciljane skupine u pripremne aktivnosti.

<<< Cilj projekta

Geografsko područje projekta >>>