Završne misli

Vjerujemo da će ovaj strateški projekt omogućiti realizaciju kvalitetnih razvojnih projekata u području turizma u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, koji će nadalje dugoročno podržati razvoj turizma cijele regije i time pridonijeti ostvarenju glavnog cilja Programa:

Modul 4-7

Program posebno izdvaja 4 turistička proizvoda. Tako su u okviru 4 modula razrađena 4 turistička proizvoda:
» Modul 4: Razvoj biciklističkih staza
» Modul 5: Razvoj vodenih sportova
» Modul 6: Razvoj pješačko-planinarskog turizma

Modul 3

Marketinška  strategija

Unutar modula „Marketinška strategija” izdvojili smo 8 glavnih aktivnosti za izradu plana marketinga Regionalnog krovnog plana turizma:

3a) Izrada sažetka Generalnog koncepta razvoja turizma
Prvi dio, prema zadanim tehničkim specifikacijama, bila je priprema sažetka Generalnog koncepta razvoja turizma.

Modul 2

Uspostava GIS baze podataka

Unutar ovog modula uspostavljena je geo-informatička (GIS) baza podataka koja pokriva cijelo programsko područje.  Uz prikupljanje
osnovnih zemljopisnih karata i njihovog usklađivanja, napravljen je i modul za prikupljanje podataka, koji omogućava unošenje u sustav
podataka prikupljenih tijekom primarnog i sekundarnog istraživanja.

Nakon uspostave osnovnog sustava, uslijedilo je intenzivno sekundarno kao i terensko prikupljanje podataka u zonama „B”

Modul 1

Generalni koncept razvoja turizma na definiranom području
Generalni koncept za razvoj turizma izrađen je na razini cijelog programskog područja („Zona A”). Na temelju postojećih
nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija za programsko područje određeni su razvojni smjerovi i osnovni pojmovi. Koncept sadrži
analizu i procjenu turističkih atrakcija i potencijala, kao i preporuke za buduće razvojne smjerove. 
 
Modul 2 >>>
 

Cilj projekta

Temeljni cilj projekta je izrada strategije koja će služiti kao podloga
za razvojne projekte u području turizma i kulture, kao i za buduće
pozive na podnošenje projektnih prijedloga u okviru Programa.
Krajnji proizvod projekta, Regionalni krovni plan turizma, je dokument
izrađen prema uputama i za potrebe Zajedničkog tehničkog
tajništva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska.  Riječ
je o dokumentu koju su izradili stručnjaci za turizam, uz konzultacije

Moduli

Geografsko područje projekta

Područje prihvatljivo za financiranje projekata u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska (Program) uključuje područje uz jugozapadnu granicu Republike Mađarske, odnosno sjeveroistočnu granicu Republike Hrvatske. Najveći dio zajedničkog pograničnog prostora između dvije zemlje razdvaja rijeka Drava.

Osnovni principi

Regionalni krovni plan turizma izrađivan je na temelju smjernica koje je sastavilo Zajedničko tehničko tajništvo IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, koje je i raspisalo natječaj za izradu plana. Metodologija za provedbu pojedinih aktivnosti zadana je i detaljno razrađena u dokumentu pod nazivom „Tehnička specifikacija” priloženom natječaju. Naši stručnjaci su aktivnosti provodili u skladu sa smjernicama iz navedenog dokumenta. Osnovni principi istaknuti u „Tehničkoj specifikaciji” su:

Syndicate content